MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

Monografi: Bir işletme 01.12.2009 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlıyor.

100 kasa hesabı: 80.000
102 bankalar hesabı: 20.000
153 ticari mallar hesabı: 60.000
255 demirbaşlar hesabı: 40.000
400 banka kredileri hesabı: 110.00

Dönem içi işlemler:

- 03.12.2009 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV %18 hariç.
- 10.12.2009 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı çek karşılığı satmıştır. KDV %18 hariç.
- 15.12.2009 tarihinde 2.000 TL genel yönetim gideri yapmış ve bu gideri peşin ödemiştir. KDV %8 hariç.
- 20.12.2009 tarihinde 30.000 TL tutarındaki malı 10 aylık vadeli senet ile satmıştır. KDV %18 hariç.
- 25.12.2209 tarihinde 1.000 TL tutarında pazarlama satış ve dağıtım gideri yapmıştır. KDV %8 hariç.


Anasayfa
Meslek Bölümleri
Ders Notları


Envanter işlemleri:

- Dönem sonunda yapılan envanter sonucu işletmenin dönem sonunda mal mevcudu: 30.000 TL dir.
- İşletmenin bankadaki parasına 500 TL faiz geldiği ve banka hesabına yattığı anlaşılmıştır.

İstenenler:

1- Açılış bilançosunu düzenleyiniz,
2- Yevmiye kayıtlarını yapınız,
3- Büyük defter kayıtlarını yapınız,
4- Aylık mizanı düzenleyiniz,
5- Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız,
6- Gelir tablosunu düzenleyiniz,
7- Gelir ve gider hesaplarını kapatınız,
8- Kesin mizanı düzenleyiniz,
9- Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz,
10- Bilanço hesaplarını kapatınız,
11- Yeni muhasebe dönemi hesaplarını açınız.

 

Çözümler ve Cevaplar: Monografimizin çözümleri ve cevapları uzun olduğundan aşağıdaki şekilde sırayla muhasebe sürecine göre çözülmüş ve cevaplandırılmıştır.

1. Açılış bilançosu ve Sermaye: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır.

AKTİF ............. İŞLETMESİ 01.12.2009 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF

I. DÖNEN VARLIKLAR................................................160.000
Kasa...........................80.000
Bankalar...................20.000
Ticari mallar...........60.000

II. DURAN VARLIKLAR.................................................40.000
Demirbaşlar.............40.000

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR..................... -

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.................110.000
Banka kredileri....................110.000

V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................................90.000
Sermaye..................90.000

A.TOPLAM 200.000 P.TOPLAM 200.000

Sermaye = Varlıklar - (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 200.000 - (0 + 110.000)
Sermaye = 90.000 TL


2. Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları:
Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır.

No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.12.2009......................................

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

400 BANKA KREDİLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI

................................Açılış kaydı..............................

 

80.000
20.000
60.000
40.000

 

 
110.000
90.000

2

....................................03.12.2009......................................

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

................................Peşin mal alımı.............................

 

20.000
3.600

 
23.600

3

....................................10.12.2009......................................

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

......................Çek ile mal satımı.....................

 

29.500

 25.000
4.500

4

....................................15.12.2009......................................

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

.................Peşin olarak gider yapımı.........

 

2.000
160

 
2.160

5

....................................20.12.2009......................................

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

....................Senet ile mal satımı..................

 

35.400

 30.000
5.400

6

....................................25.12.2009......................................

760 PAZRLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

.....................Peşin olarak gider yapımı..................

 

1.000
80

 
1.080

devamı >>>

<< Muhasebe ve Finansman Ders Notları >>


Anasayfa | Ziyaretçi Defteri | Sitene Ekle | Kaynaklar | Uyarı

Copyright © 2010 | www.meslekidersler.com | Her hakkı saklıdır | info@meslekidersler.com